คุณยายบริจาคที่ดินส่วนตัวสร้างถนนเลี่ยงเมือง

วันที่ 27 มิ.ย. 2558 เวลา 13:14 น.
คุณยายบริจาคที่ดินส่วนตัวสร้างถนนเลี่ยงเมือง
ปลื้มคุณยายใจบุญบริจาคที่ดิน มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ให้ทางราชการ สร้างถนนเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ

เมื่อวันที่27มิ.ย.58 เวลา 10.00น. นายุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบที่ดินจำนวน12ไร่จากนางเซียมจึง ไทยธุระไพศาล คุณยายใจดีที่บริจาคให้ทางราชการนำไปสร้างถนนเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา เพราะที่ดินแห่งนี้ เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อถนนสายเลี่ยงเมือง เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

นายเชษฏพงศ์  ใจสมุทร  ผู้อำนวยการแขวงการทางชนบทศรีสะเกษ  เปิดเผยว่า การรับมอบที่ดินนี้ถือเป็นประโยชน์กับทางราชการ และประชาชนมาก เพราะจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อถนนสายเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มเส้นทางการจราจร และลดปริมาณการหนาแน่นการใช้รถใช้ถนนมีระยะทางกว่า  1.7 กิโลเมตร มูลค่าที่ดินกว่า  50 ล้านบาท