เปิดตัวสึนามิโมเดลฝีมือเด็กไทย

  • วันที่ 07 ก.ค. 2554 เวลา 16:33 น.

เปิดตัวสึนามิโมเดลฝีมือเด็กไทย

สสค.เปิดตัวสื่อการเรียนรู้แบบจำลองสึนามิตอบโจทย์ต่อยอดนวัตกรรมนอกตำราสู้ภัยธรรมชาติ

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เปิดตัว “สื่อการเรียนรู้ต้นแบบจำลองการเกิด 'สึนามิ' เสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย” จากฝีมือของนักเรียน และครูโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม และยังจัดให้มีการเสวนาเรื่อง “โมเดลสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติ 'สึนามิ' กับการตั้งรับและการอยู่ร่วมหลังภัยพิบัติ”

ดร.สมิทธ  ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวว่า โมเดลสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติสึนามินี้นอกจากจะมีประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ที่จะนำไปใช้สอนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน สังคม และถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสนับสนุน เพื่อต่อยอดการเรียนรู้นอกตำรา ช่วยให้เด็กมีกระบวนการคิดไร้ขีดจำกัด

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสค.กล่าวว่า โมเดลสึนามิ สะท้อนให้เห็นความพยายามให้การสร้างการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้ดูแล ทำให้เกิดการกระตุ้น และการปรับใช้นวัตกรรมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการคนในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งปันองค์ความรู้ในการสร้างโมเดลให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติได้
 
นายดิลก อุทะนุต อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาหลักสูตร ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒารามกล่าวว่า โมเดลสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติสึนามิ เริ่มจากการเรียนรู้เรื่องคลื่น และเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดสึนามิยังทำให้เกิดกระบวนการคิด และเด็กได้ลงมือปฏิบัติ เมื่อเกิดปัญหาก็ร่วมกันแก้ไข

น.ส.อิสราภรณ์ เศรษฐ์ธนันท์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม กล่าวว่า การเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านโมเดลสึนามิ ทำให้เห็นภาพ ช่วยเพิ่มความเข้าใจและไม่ต้องเสียเวลาท่องจำ โดยเฉพาะสร้างให้เกิดกระบวนการคิดแบบ “มายด์ แม็ป” ที่ช่วยในการจำและเรียบเรียงข้อมูล 

ส่วนวิธีเรียนอื่นๆที่เคยเรียนจะเน้นทฤษฎี แต่ไม่ปฏิบัติ ยิ่งเป็นเรื่องอิเล็คทรอนิคส์ คนก็จะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กผู้หญิง แต่ก็ทำให้เรียนรู้ว่า ถ้ามีโอกาสหยิบยื่นเข้ามา ทุกคนก็มีโอกาสที่จะคิดและสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยตอบโจทย์การเรียนรู้ของตัวเอง และต่อไปก็อาจจะช่วยเหลือสังคมได้เช่นกัน

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

ภาพประกอบข่าว

 

 

ข่าวอื่นๆ