น้ำยมใกล้ถึงนครสวรรค์

วันที่ 05 ก.ค. 2554 เวลา 14:59 น.
กรมชลฯ ระบุ น้ำในแม่น้ำยมใกล้ถึงนครสวรรค์  คาดจะไม่ท่วมทางตอนล่าง

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำ   ในแม่น้ำยมที่ท่วมในเขตจังหวัดแพร่และจังหวัดสุโขทัย ตลอดในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้กำลังเคลื่อนตัวไหลผ่านอยู่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก และพิจิตร คาดว่าปริมาณน้ำทั้งหมดจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ภายในสัปดาห์นี้  ดังนั้นเพื่อเตรียมรับมือกับปริมาณน้ำที่จะไหลหลากลงสู่ทางตอนล่าง กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา โดยใช้ระบบชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา รับน้ำเข้าไปตามศักยภาพของแต่ละคลองที่รับได้ เพื่อลดยอดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้น้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ตั้งแต่จังหวัดชัยนาทลงมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังต้องการน้ำเพื่อใช้เพาะปลูกตามฤดูกาล จึงคาดว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างจะไม่สูงมาก ตามที่หลายฝ่ายวิตกว่าจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นในระยะนี้

สำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศ ล่าสุด 5 ก.ค. 54 มีปริมาณน้ำรวมกัน จำนวน 41,431 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 60%  ของความจุอ่างฯขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด สามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ได้อีกกว่า 28,000 ล้านลูกบาศก์เมตร  (ลบ.ม.)  โดย เขื่อนภูมิพล จ.ตาก มีปริมาณน้ำ 7,842 ล้านลบ.ม.  หรือ  58%  ของความจุอ่างฯ สามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 5,000 ล้านลบ.ม.   เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำ 6,290 ล้านลบ.ม.  หรือ  66 %  ของความจุอ่างฯสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 3,000 ล้านลบ.ม.     เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณน้ำ 405 ล้านลบ.ม.  หรือ  43 % ของความจุอ่าง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำ 451 ล้านลบ.ม.   หรือ  57 ของความจุอ่างฯ 

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(5 ก.ค.) ที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์(บริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา)มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,131 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยามีน้ำไหลผ่าน 454 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  และเขื่อนพระรามหก มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 94 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที