รถไฟใต้ดินให้นั่งฟรีหนุนเลือกตั้ง

  • วันที่ 02 ก.ค. 2554 เวลา 15:41 น.

รถไฟใต้ดินหนุนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เปิดให้บริการฟรี พรุ่งนี้ 06.00-16.00 น.

นายรณชิต แย้มสอาด รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เปิดเผยว่า การรถไฟฟ้าฯ ขอเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนการใช้สิทธิเลือกตั้ง และเพื่อสนับสนุนแนวทางระบอบประชาธิปไตยตามนโยบายกระทรวงคมนาคม และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 รฟม. จึงไม่เก็บค่าโดยสารจากผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลในวันดังกล่าว ระหว่างเวลา 06.00-16.00 น. ซึ่ง รฟม.จะเป็นผู้รับภาระค่าโดยสารรถไฟฟ้าแทนประชาชน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามวันและเวลาดังกล่าว

"การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้มีการสนับสนุนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 และเพื่อสนับสนุนแนวทางระบอบประชาธิปไตยตามนโยบายกระทรวงคมนาคม จึงเปิดให้ประชาชนใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินโดยไม่เก็บค่าโดยสารเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00-16.00 น. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์ให้คนไทยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอีกด้วย"

ข่าวอื่นๆ