ศธ.เปิดศูนย์รับร้องทุกข์ดครงการเรียนฟรี

วันที่ 26 พ.ค. 2554 เวลา 16:15 น.
ศธ.เตรียมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโครงการเรียนฟรี 15 ปี หลังเกิดปัญหาผู้ปกครองถูกเก็บค่าธรรมเนียมเรียนเพิ่ม-จัดส่งหนังสือล่าช้า-ชำรุด

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยว่า ศธ. จะเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เนื่องจากที่ผ่านมา  เกิดปัญหาการร้องเรียนถึงการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเรียนเพิ่ม การจัดส่งหนังสือเรียนล่าช้า และนำหนังสือที่ชำรุดให้เด็กเรียน 

ทั้งนี้ หากโรงเรียนใดมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มโดยไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ สามารถร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน 1579 โดยจะตรวจสอบและยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อบุตร หลานที่เรียนอยู่แน่นอน

อย่างไรก็ตาม เรื่องของการคืนเงินในกรณีที่มีการเก็บนอกเหนือหลักเกณฑ์หรือไม่อย่างไรนั้น กรณีดังกล่าว จำเป็นต้องตรวจสอบก่อน โดยไม่ส่งผลกระทบกับผู้ปกครองอย่างแน่นอน

"โครงการเรียนฟรี ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองใน 2 เรื่องหลักคือ การเรียนฟรี 5 รายการ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และลดภาระเรื่องการจ่ายเงินแป๊ะเจี๊ยะในแต่ละปี ซึ่งจากการวิจัยของศูนย์กสิกรไทยระบุว่า ที่ผ่านมามีการจ่ายแป๊ยเจี๊ยะเป็นตัวเลขถึง 3 หมื่น ล้านบาท  ทั้งนี้ได้เคยย้ำเสมอว่ากหากมีการเรียกเก็บให้แจ้งมา โดยผมจะตรวจสอบหาทางคืนให้"นายชินวรณ์