ตร.เข้ม"ยุทธการ 315"ปราบยาเสพติด

วันที่ 26 พ.ค. 2554 เวลา 12:05 น.
วางยุทธศาสตร์กทม.-ปริมณฑล เน้นลดยา เพิ่มผู้บำบัด พร้อมขอกำลังทหาร พลเรือนเข้าช่วยงาน

พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา ผู้ช่วยผบ.ตร.พร้อมด้วยนางสุรีย์ประภา ตรัยเวช เลขาธิการป.ป.ส.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนยุทธการ 315 เพื่อมุ่งเน้นในการปราบปรามยาเสพติด ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 1 โดยมีนายตำรวจเข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 500 นายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารที่เข้าร่วมปฏิบัติงานตามแผนยุทธการดังกล่าวด้วย

พล.ต.ท.วรพงษ์ กล่าวว่า ตามแผนยุทธการ 315 ที่มุ่งเน้นขจัดปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานาคร และปริมณฑลงโดยรอบ เป็นการผนึกกำลังการทำงานร่วมกันระหว่าง 3 หน่วย คือพลเรือน ตำรวจ และทหาร โดยจะวางรูปแบบการทำงานไว้ 2 แนวทาง คือ 1 ดึงผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดปัญหายาเสพติดอย่างเด็ดขาด โดยในระยะเวลา 5 เดือนข้างหน้า จะต้องมียอดผู้เข้าบำบัดไม่ต่ำกว่า 10,000 คน และ 2 ต้องลดปริมาณของยาเสพติดลงให้ได้ โดยการปฏิบัติงานทั้งหมด จะเป็นการสร้างความเข้าใจต่อประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด รวมถึงในการจับกุมและการหาข่าว

“ต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการทำงานของตำรวจ และเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งนี้ หากมีการประสานขอกำลังจากภาคส่วนอื่นๆ ตำรวจก็สามารถขอมาได้ โดยจะมีทั้งกำลังทหาร และเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเข้ามาสนับสนุนกำลัง” พล.ต.ท.วรพงษ์ กล่าว