มหิดลคว้ามหาลัยอันดับ1ของประเทศ

วันที่ 24 พ.ค. 2554 เวลา 21:10 น.
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเซีย 2011 ไทยติดหนึ่งในร้อยรวม5สถาบันม.มหิดลคว้าที่34เป็นอันดับ1ของประเทศ

รศ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเซีย 2011 (QS Asian Universities Ranking 2011) หรือ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 100 อันดับแรก ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยของประเทศไทยติดอันดับใน 100 อันดับแรก 5 สถาบัน ได้แก่

อันดับที่ 34 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 67 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 88 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 95 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 114 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 120 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับร่วมที่ 181-190
         
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับที่ 1 และ 2 ของเอเชีย เป็นสถาบันจากฮ่องกงทั้ง 2 แห่ง คือ คือ The Hong Kong University of Science and Technology โดยสามารถทำคะแนนได้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ และอันดับที่ 2 คือ University of Hong Kong.