ไทยขาดแคลนหมอนับหมื่น

วันที่ 24 พ.ค. 2554 เวลา 19:13 น.
สาธารณสุขเผยไทยยังขาดแคลนหมออีกเกือบหมื่นคน รพ.เกาะกูดไม่มีแพทย์ปฎิบัติงานประจำ

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข มีความต้องการแพทย์ 22,855 คน มีแพทย์แล้ว 13,083 คน ยังขาดแคลนแพทย์อีก 9,772  คน เนื่องจากแพทย์ 1 คน ต้องดูแลประชากรเฉลี่ย 7,000 คน

ทั้งนี้ การกระจายแพทย์ เพื่อดูแลประชากร จะยึดระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือ GIS ตามจำนวนประชากรในพื้นที่ โดยแพทย์ที่จบใหม่ สามารถเลือกจังหวัดที่จะไปปฏิบัติงานตามความสมัครใจ และต้องชดใช้ทุนเป็นเวลา 3ปี โดยปีแรกแพทย์ที่จบใหม่ จะต้องเข้าปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 9 เดือน เพื่อสร้างความชำนาญ  และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

หลังจากนั้น ต้องลงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนครบ 3 ปี อย่างไรก็ตาม การจัดสรรแพทย์ใช้ทุนเพื่อปฏิบัติงานในปี 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดสรรแพทย์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยกำหนดให้ร.พ.ชุมชน ต้องมีแพทย์ไม่น้อยกว่า 3คน ส่วนพื้นที่ที่มีการขาดแคลนซ้ำซาก จะจัดสรรให้เป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดสรรให้ 100 เปอร์เซ็นต์ ของความต้องการตาม GIS ส่วนพื้นที่อื่นจัดสรรประมาณร้อยละ 85 ของ GIS

โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า การปฏิบัติงานของแพทย์ในเดือนพ.ค.2554 พบว่า ร.พ.บันนังสตา จ.ยะลา มีแพทย์ปฏิบัติงานจริง 5 คน ส่วนร.พ.เกาะกูด จ.ตราด ไม่มีแพทย์ประจำ แต่ได้จัดแพทย์หมุนเวียน ไปปฏิบัติงานประจำเดือนละ 1 คน รวมทั้งจัดพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเวชปฏิบัติประจำ 11 คน  ขณะที่ร.พ.ภูกระดึง จ.เลย มีแพทย์ประจำ 1 คน รวมทั้งมีแพทย์ใช้ทุนหมุนเวียนอีก 4 คน