สิงห์อมควันหน้าใหม่พุ่ง1.67ล้านคน

วันที่ 24 พ.ค. 2554 เวลา 14:26 น.
ประกิตเผยภาพรวมทั้งประเทศคนไทยสูบบุหรี่ลดลงร้อยละ40แต่กลุ่มวัยรุ่นมีสิงห์อมควันหน้าใหม่เพิ่ม 

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติได้สำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ในปี 2552 พบว่าภาพรวมทั้งประเทศประชากรไทยมีแนวโน้มสูบบุหรี่ลดลง โดยมีผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม มีอัตรานักสูบหน้าใหม่ อายุ 15-24 ปี เพิ่มขึ้นจาก 1.60 ล้านคน เป็น 1.67 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนมีจำนวนมากขึ้น ขณะที่ผู้สูบบุหรี่วัยรุ่นหญิงเพิ่มขึ้น ร้อยละ4.8