พระองค์เจ้าทีปังกรฯเปิดภาคเรียน

วันที่ 23 พ.ค. 2554 เวลา 20:26 น.
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัสมิ์ พระวรชายา เพื่อส่ง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2554 ณ โรงเรียนจิตรลดา

 

ภาพ:สำนักพระราชวัง

 

ภาพสำนักพระราชวัง