ยอดบีโอไอพุ่งแค่4เดือนแรกเฉียด2แสนล.

วันที่ 13 พ.ค. 2554 เวลา 07:17 น.
ลงทุนผ่านบีโอไอ 4 เดือน ยอดพุ่ง 1.7 แสนล้านบาท ญี่ปุ่นยังนำโด่งลงทุนมากที่สุด

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงการลงทุนช่วง 4 เดือนแรกของปี 2554 (ม.ค.เม.ย.) มีผู้ประกอบการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน 582 โครงการ มูลค่า 1.7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนมีมูลค่า 1.29 แสนล้านบาท โดยญี่ปุ่นยังเข้ามามากที่สุด

กลุ่มกิจการที่ลงทุนสูงสุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง 148 โครงการ เงินลงทุนรวม 5.03 หมื่นล้านบาท

รองมาคือ บริการและสาธารณูปโภค 131 โครงการ 3.77 หมื่นล้านบาท เคมี กระดาษ และพลาสติก 73 โครงการ 3.29 หมื่นล้านบาท ส่วนมากเป็นธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 200-1,000 ล้านบาท มากถึง 169 โครงการ มูลค่า 1.48 แสนล้านบาท

บริษัทจากญี่ปุ่นที่เข้ามา อาทิ บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) ขยายกิจการผลิตกระจกนิรภัย รถยนต์ เงินลงทุน 759 ล้านบาท บริษัท สยาม ฟูโกกุ ขยายกิจการยางปัดน้ำฝน 854 ล้านบาท

ประเทศอื่น อาทิ บริษัท แคลคอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากไต้หวันสิงคโปร์ เพิ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 1,962 ล้านบาท บริษัท อิเนอร์ยี ออโตโมทิฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากฝรั่งเศส เพิ่มผลิตถังน้ำมันพลาสติกสำหรับยานพาหนะ 441 ล้านบาท