ส่งออกส่อสะดุดโลกร้อน

  • วันที่ 12 พ.ค. 2554 เวลา 08:03 น.

“พาณิชย์” เตือน รับมือใช้โลกร้อนสกัดส่งออก หลังประเทศพัฒนาหันงัดมาตรการพิเศษป้องกัน เพิ่มภาระต้นทุน

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวหลังงานสัมมนา เรื่อง “การค้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ว่า ขณะนี้ประเทศพัฒนาเริ่มใช้มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือปัญหาโลกร้อน

ทั้งนี้ อาจทำให้มีการจัดเก็บภาษีนำเข้าพิเศษ สำหรับสินค้าที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนของผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าไปประเทศเหล่านั้นสูงขึ้นได้ และอาจกลายเป็นมาตรการกีดกันทางการค้ารูปแบบหนึ่ง

ดังนั้น สินค้าทุกกลุ่มจะต้องเร่งปรับตัวทั้งกลุ่มอาหาร กลุ่มเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่ม เพื่อรับมือกับการใช้มาตรการพิเศษดังกล่าว

กรมจะผลักดันการกำหนดกฎเกณฑ์ทางการค้าผ่านองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) เพราะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับไทยอย่างมาก การแก้ปัญหาโลกร้อนเริ่มเกี่ยวโยงกับการค้า และเริ่มสลับซับซ้อนมากขึ้น หากไม่ปรับตัวจะกระทบธุรกิจ

ปัจจุบันปัญหาโลกร้อนเริ่มมีความสำคัญเพิ่มขึ้น ประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทย เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐ และญี่ปุ่น ได้ออกมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ มาใช้เป็นเงื่อนไขทางการค้า โดยเฉพาะมาตรการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโลกร้อน

 

ข่าวอื่นๆ