สธ.คาด2สัปดาห์เชื่อมระบบรพ.ให้ผู้ประกันตนได้

  • วันที่ 09 พ.ค. 2554 เวลา 16:35 น.

จุรินทร์ คาดภายใน2 สัปดาห์จะสามารถลงนามบันทึกความร่วมมือ การเชื่อมต่อรพ.ให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกใช้ รพ.ทั้งหมดในสังกัด สธ.ได้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความคืบหน้านโยบายเชื่อมโรงพยาบาลในสังกัดสำนักปลัดสธ.เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตน 3 ข้อ 1.สธ.และกระทรวงแรงงานจะร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมฐานข้อมูลไปสู่เครือข่ายต่างๆ 2.จะมีการพิจารณาทบทวนค่าเหมาจ่ายรายหัวทุกปีเพื่อความเหมาะสม 3.เตรียมตั้งคณะทำงานร่วม 2 กระทรวงเพื่อร่างข้อตกลงร่วมกัน

"ขณะนี้นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคมกำลังพิจารณารายละเอียดของข้อตกลง คาดว่าภายใน 1 – 2 สัปดาห์จะมีความชัดเจน ซึ่งหากทั้ง 2 กระทรวงเห็นตรงกันก็จะลงนามในบันทึกความร่วมมือ (เอ็นโอยู) ได้"นายจุรินทร์กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ผู้ประกันตนจำนวน 3.8 ล้านคน หรือประมาณ 40% ของผู้ประกันตนทั้งหมดเลือกใช้โรงพยาบาลในสังกัดสธ. เบื้องต้นได้มอบหมายให้กลุ่มประกันสุขภาพ สธ.เชื่อมข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้บริการและสามารถติดตามการจ่ายเงินได้ อย่างไรก็ตามหากพบว่าสปส.ไม่จ่ายเงินให้กับหน่วยพยาบาล สธ.จะทำหน้าที่ประสานให้ 

ข่าวอื่นๆ