วัดสระเกศอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอายุ2,554 ปี

วันที่ 08 พ.ค. 2554 เวลา 14:16 น.
วัดสระเกศอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอายุ 2,554 ปี บรรจุยอดภูเขาทองเฉลิมพระเกียรติในหลวง 84 พรรษาถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา          พระวิจิตรธรรมาภรณ์(เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก วันที่ 17 พ.ค. วัดสระเกศจะทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อายุ 2,554 ปี ที่ขุดค้นพบที่เมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย ขึ้นไปบรรจุบนยอดภูเขาทอง ซึ่งจะทำพิธีเหมือนเมื่อครั้งที่รัชกาลที่ 5 ทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ขุดค้นพบในปี 2439มาบรรจุไว้เมื่อ 112 ปีที่แล้ว

"แต่จะมีลักษณะพิเศษ คือ ทางวัดจะบรรจุแบบใส ให้ประชาชนได้ชมและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่มีอายุ 2554 ปีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้เห็นความมหัศจรรย์ของหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้บรรลุ จนสามารถเปลี่ยนพระอัฐิธรรมดาให้กลายเป็นพระธาตุด้วยการละจากกิเลสทั้งปวง ดำรงพระองค์อยู่ในหลักธรรม มีพระเมตตาต่อมวลมนุษยชาติ"พระวิจิตรธรรมาภรณ์ กล่าว

สำหรับ พระบรมสารีริกธาตุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อายุ 2,554 ปี ที่ขุดค้นพบที่เมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุชุดเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย ที่ขุดค้นพบในปี 2439 โดยนายวิลเลียม เปปเป วิศวกรชาวอังกฤษและนักโบราณคดียืนยันว่า เป็นพระบรมสารีริกธาตุของแท้มีจารึกที่ผอบกำกับไว้ด้วยว่า ราชวงศ์ศากยะได้บรรจุถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า