จิ๋วเรนเจอร์ลาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนถวายในหลวง

วันที่ 01 เม.ย. 2554 เวลา 15:54 น.
คณะจิ๋วเรนเจอร์ บุกสภา พบนายกรัฐมนตรี บอกขอลาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนถวายในหลวง 6 เมษายนนี้

ณ ห้องสารนิเทศ อาคารัฐสภา 1 นายวิทเยนทร์ มุตตามระ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำคณะจิ๋วเรนเจอร์ จำนวน 16 คน พร้อมผู้ปกครอง เข้าพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อลาเข้าพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดยคณะจิ๋วเรนเจอร์จะบรรพชาที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เขตบางเขน ในวันที่ 6 เมษายน 2554 ซึ่งตรงกับวันจักรกรี รวมถึงเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอมด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความชื่นชมที่คณะจิ๋วเรนเจอร์เป็นผู้ที่มีความใส่ใจ และสนใจที่จะทำประโยชน์ และช่วยเหลืองานเพื่อส่วนรวม ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เห็นถึงความตั้งใจอันดีดังกล่าวของคณะจิ๋วเรนเจอร์ ส่วนที่คณะจิ๋วเรนเจอร์จะได้เข้าพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 6 เมษายน 2554 นั้น ขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งในความตั้งใจอันดีนี้ และขออนุโมทนาด้วย