ภรรยาเสี่ยงติดเอดส์มากกว่าสามี

  • วันที่ 22 มี.ค. 2554 เวลา 20:53 น.

สาธารณสุขเผยแม่บ้านเสี่ยงติดเอดส์มากว่าสามี แนะตรวจเลือดก่อนแต่ง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ปีละกว่าหมื่นคน    นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า จากการคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยปี 2553 มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 1,161,244 ราย เสียชีวิตแล้ว 644,128 ราย ยังมีชีวิตอยู่ 522,548 ราย และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ปีละประมาณ 10,853 ราย

เป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายร้อยละ 33 รองลงมาคือ แม่บ้านที่ติดเชื้อจากสามี หรือคู่นอนประจำร้อยละ 28 กลุ่มชายที่ติดจากหญิงขายบริการ และกลุ่มสามีที่ติดจากภรรยามีอัตราการติดเชื้อเท่ากันคือ 10% กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด 9% กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ชั่วคราว 7% และกลุ่มหญิงขายบริการติดจากนักเที่ยว 4%

ทั้งนี้ อยากแนะนำว่าในเมื่อทุกคนมีความเสี่ยงจะเป็นเอดส์คู่รักจึงควรตรวจเลือดก่อนแต่งงานทุกครั้ง.

ข่าวอื่นๆ