ตั้งพระพรหมโมลีเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

วันที่ 21 มี.ค. 2554 เวลา 17:21 น.
มหาเถรสมาคมมีมติตั้ง พระพรหมโมลี ผสมศักดิ์ วัดพิชยญาติการาม เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง แทน สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงครามที่มรณภาพ 

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่มีสมเด็จพระพุฒธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นประธานได้มีมติตั้งพระพรหมโมลี (สมศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางดูแลพระสงฆ์ใน 23 จังหวัด แทน สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามที่มรณภาพเมื่อวันที่ 11 มี.ค.

ทั้งนี้ ปัจจุบันพระพรหมโมลีอายุ 70 พรรษา 49 มีนามเดิมว่า สมศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 2484 ณ บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2504 ณ วัดละมุด จ.พระนครศรีอยุธยา มีพระครูนครวิหารคุณ (ฟัก) วัดบันได เป็นพระอุปัชฌาย์

ต่อมา พ.ศ.2548 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏที่ พระพรหมโมลี นอกจากตำแหน่งสำคัญดังกล่าว พระพรหมโมลี ยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 1, คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.), กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์, รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม เป็นต้น