กรมธรณีชี้เปลือกโลกเคลื่อนยังไม่กระทบไทย

วันที่ 13 มี.ค. 2554 เวลา 17:57 น.
กรมทรัพยากรธรณีระบุ แผ่นเปลือกโลกขยับอย่างรุนแรงจากแผ่นดินไหวยังไม่กระทบต่อไทยในระยะสั้น แต่ต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

นายอดิชาติ สุรินทร์คำ ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะโฆษกกรมทรัพยากรธรณี กล่าวว่า กรณีที่ นักธรณีวิทยา สหรัฐอเมริกา ออกมาระบุว่า การเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มี.ค. ได้ทำส่งผลให้เกาะญี่ปุ่นเคลื่อนจากตำแหน่งเดิมไปทางตะวันออกราว 8 ฟุต (2.4 เมตร) ไม่กระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดในระยะสั้น เพราะห่างไกลกันมาก แต่ในระยะยาวต้องมีการนำข้อมูลมาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันกันอีกครั้ง

อย่างไรก็ตามปกติแผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวในทุกวันๆ อยู่แล้ว ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่  แต่เป็นไปโดยที่คนเราไม่รู้สึก  ซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเกิดเร็วขึ้น  และเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในบริเวณใดก็จะกระทบกับพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น

ด้าน พอล เอิร์ล ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐฯ (ยูเอสจีเอส) กล่าวว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกและอเมริกาเหนือ

ทั้งนี้โดยปกติแผ่นแปซิฟิกมีอัตราการมุดตัวลงใต้แผ่นอเมริกาเหนือประมาณ 3.3 นิ้วต่อปี แต่แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้แผ่นเปลือกโลกทั้ง 2 เคลื่อนที่ผิดไปจากเดิมมาก และก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงตามมา โดยคาดว่าแผ่นเปลือกโลกอาจเคลื่อนไปถึง 20 เมตรเมื่อวัดจากเปลือกโลกทั้งสองด้าน

ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบพื้นที่ชายฝั่งเมืองเซนไดก่อนและหลังเกิดสึนามิ

ก่อนเกิดสึนามิ

 

หลังเกิดสึนามิ