logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
คนไทยผวาภัยสึนามิ

คนไทยผวาภัยสึนามิ

13 มีนาคม 2554

โพลสวนดุสิตเผยคนไทยกังวลใจเหตุสึนามิ จี้รัฐหามาตรการเตือนภัยที่ทันสมัยมีหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ทั่วประเทศ

โพลสวนดุสิตเผยคนไทยกังวลใจเหตุสึนามิ จี้รัฐหามาตรการเตือนภัยที่ทันสมัยมีหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ทั่วประเทศ

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชน กรณีคนไทยกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ พบว่า ร้อยละ 34.78 ภัยพิบัติที่ประชาชนกลัวมากที่สุดคือ สึนามิ รองลงมา ร้อยละ 30.43 คือ แผ่นดินไหว

ขณะที่ ร้อยละ 47.06 คิดว่าเหตุแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น เป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์อย่างมหาศาล ร้อยละ 51.92 ประชาชนค่อนข้างวิตกกังวลและเครียด ร้อยละ 52.83 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนค่อนข้างสนใจค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับภัยพิบัติมากขึ้น

นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ 33.19 คิดว่า ประเทศไทยควรมีการติดตั้งระบบเตือนภัยที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพตามพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ ที่เป็นจุดเสี่ยง และร้อยละ 26.63 ประชาชนอยากฝากถึงรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการตั้งศูนย์อำนวยการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยเฉพาะ และครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ