เจ้าชายญี่ปุ่นเฝ้าในหลวง-ราชินี

วันที่ 08 มี.ค. 2554 เวลา 19:44 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าชายแห่งญี่ปุ่นเฝ้าฯในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย:ภาพ/กองงานส่วนพระองค์ สำนักพระราชวัง

เมื่อเวลา เวลา 17.39น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าชายอากิชิโนแห่งญี่ปุ่น (His Imperial Highness Prince Akishino of Japan) เฝ้าฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2554 เพื่อทรงรับการถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ Doctor of Science (Animal Science) Honoris Causa ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม Honorary Doctoral Degree of Art (Human and Environment Management) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่