แอร์-สจ๊วตยื่นฟ้องบินไทย-ปิยสวัสดิ์ออกคำสั่งลดพุง

วันที่ 07 มี.ค. 2554 เวลา 21:36 น.
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินการบินไทย ยื่นฟ้องบริษัท-ปิยสวัสดิ์-ผอ.ฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับ ออกคำสั่งให้ลดหุ่นขัดต่อสิทธิมนุษยชนต่อศาลแรงงานกลาง โดยศาลนักพร้อมคู่ความ 4 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำนวน 22 คนได้เดินทางมาที่ ศาลแรงงานกลาง ถนนพระราม 4 เพื่อยื่นฟ้อง บริษัท การบินไทย นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และ นายชัชวาล เสนะวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นจำเลยที่ 1-3 ในกรณีที่ บริษัทการบินไทยมีคำสั่งเรื่องหลักเกณฑ์การปรับปรุงบุคลิกภาพของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยให้พนักงานที่มีรอบเอวไม่ถึงเกณฑ์ต้องเปลี่ยนเส้นทางบินและให้มาปฏิบัติงานภาคพื้นดินแทน

ทั้งนี้ผู้ฟ้องได้ระบุว่า คำสั่งดังกล่าว เป็นการลดความมั่นคงในสภาพการจ้างงาน และเป็นประกาศคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม ขัดต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และขัดต่อสภาพการจ้างงาน จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศ โดยศาลรับคำฟ้องไว้พิจารณาและนัดพร้อมคู่ความในวันที่ 4 เม.ย.นี้ เวลา 09.00 น.

ทนายความผู้ฟ้องระบุว่า การยื่นฟ้องในวันนี้ ไม่มีเจตนาทำให้องค์กรเสียหาย หรือ กระทบต่อเพื่อนพนักงาน เพียงแต่เห็นว่าประกาศ และคำสั่งที่กำหนดให้ต้องมาปฏิบัติงานภาคพื้นดินนั้นไม่เป็นธรรม ขณะที่ส่วนหนึ่งของคำสั่งให้ลดน้ำหนักที่เกินภายใน 6 เดือน จะมีสถาบันเอกชนดูแล ซึ่งมีการให้รับประทานอาหารเสริมควบคู่ หากการลดน้ำหนักยังทำไม่ได้นั้น ขัดต่อสิทธิมนุษยชนที่พนักงานย่อมมีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่รับประทานยา หรืออาหารเสริมก็ได้

"การฟ้องครั้งนี้ไม่ได้ประสงค์จะเรียกร้องค่าเสียหายเป็นตัวเงิน แต่ต้องการให้เพิกถอนประกาศและคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม ขัดต่อสภาพการจ้างงาน ซึ่งคำฟ้องได้อ้างอิง พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประกอบสัญญาจ้างให้ศาลพิจารณาด้วย"ทนายความระบุ