เคาะแผนบริหารน้ำ ดึงชุมชนร่วมสู้แล้ง

วันที่ 07 มี.ค. 2554 เวลา 07:25 น.
กรมชลประทาน เร่งสรุปแผนเปิดปิดประตูคลองส่งน้ำ รับมือฤดูแล้ง

นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กลางเดือน มี.ค. หัวหน้าโครงการชลประทานทุกแห่งจะต้องส่งรายละเอียดกำหนดการเปิดปิดประตูคลองส่งน้ำมาให้ เพื่อรายงานแนวทางบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ ซึ่งผลที่ได้มาจากการประชุมองค์กรชุมชนที่ใช้น้ำร่วมกัน

“ปีที่แล้ว แห้งแล้งทั้งประเทศ กรมชลประทานได้ปรับแนวทางบริหารจัดการน้ำใหม่ เพื่อให้ไม่เกิดวิกฤตซ้ำ มาตรการสำคัญคือ ขอความร่วมมืองดทำนาปรังรอบสองเด็ดขาด จึงต้องใช้เวทีประชาคมเป็นสำคัญ ร่วมกันหาข้อสรุปกำหนดเวลาเปิดปิดประตูคลองส่งน้ำ” นายวีระ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ยังกังวลว่าเกษตรกรจะไม่ให้ความร่วมมือ เพราะขณะนี้การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้งที่ตั้งเป้ากันไว้ พบว่าในเขตพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไปแล้วกว่า 6.22 ล้านไร่ หรือ 118% ของแผนทั้งหมด

ตามแผนกำหนดไว้เพียง 5.26 ล้านไร่ แบ่งเป็น นาปรัง 6.15ล้านไร่ ใช้น้ำไปแล้วประมาณ 70% ของแผนหรือประมาณ 5,900 ล้าน ลบ.ม. จากทั้งกรมชลประทานจัดสรรไว้ 8,500 ล้าน ลบ.ม. ทั้งหมดคาดว่าจะเกี่ยวประมาณกลางเดือน มี.ค.เม.ย. จากนั้นจะเริ่มทำนาปรังรอบสอง