ขู่30วันเลิกจ่ายประกันสังคม

วันที่ 07 มี.ค. 2554 เวลา 07:25 น.
ชมรมพิทักษ์สิทธิฯ ขีดเส้น 30 วัน แก้ประกันสังคม เหลื่อมล้ำ ขู่เลิกจ่ายเงินสมทบ

นายนิมิตร์ เทียนอุดม เลขาธิ การชมรมพิทักษ์สิทธิผู้ประกันตน เปิดเผยว่า จะรณรงค์เคลื่อนไหวให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมหยุดจ่ายเงินสมทบในส่วนของสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลจำนวน 1.5% จากปัจจุบันที่ต้องถูกหักเงิน 5% ของรายได้ หากภายในระยะเวลา 30 วันนับจากนี้ ทางรัฐบาลหรือกระทรวงแรงงานยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกันสุขภาพ

นายนิมิตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาล เนื่องจากผู้ประกันตนเกือบ 10 ล้านคน เป็นคนกลุ่มเดียวที่ต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือนเพื่อการรักษาพยาบาล ขณะที่คนอีกกว่า 43 ล้านคน ที่ใช้สิทธิบัตรทองไม่ต้องจ่าย เพราะรัฐบาลอุดหนุนค่ารักษาฟรี

ทั้งนี้ ผู้ที่มีฐานเงินเดือน 1.5 หมื่นขึ้นไป จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละประมาณ 700-750 บาท หากหยุดจ่ายเงินสมทบในส่วนของสิทธิการรักษาพยาบาลซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 200-250 บาทต่อเดือน จะเหลือยอดเงินที่ต้องจ่ายสมทบเดือนละ 500 บาท ส่วนผู้ที่มีฐานเงินเดือนน้อยกว่านี้ อัตราการจ่ายเงินสมทบก็จะลดหลั่นลงมา

อย่างไรก็ตาม รูปแบบวิธีการในการหยุดจ่ายจะต้องมีการหารือกับนักกฎหมายว่า จะสามารถหยุดจ่ายอย่างไรโดยไม่ให้ผิดกฎหมายประกันสังคม รวมทั้งต้องหารือกับกลุ่มนายจ้างที่ทำหน้าที่หักเงินเดือนลูกจ้างเพื่อส่งเข้าประกันสังคมด้วยว่าจะมีแนวทางอย่างไรจึงจะหยุดจ่ายสมทบได้

 

“เราเสนอให้แก้ปัญหาในเชิงหลักการว่าต้องสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตน แต่สิ่งที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ทำคือ การขายผ้าเอาหน้ารอด สปส.ต้องหยุดเป็นพ่อเลี้ยงหรือเป็นคนจ่ายเงินรายใหญ่ให้แก่โรงพยาบาลเอกชน อีกทั้ง สปส.ต้องเป็นกลไกหลักในการสร้างระบบประกันสุขภาพให้มีเพียงระบบเดียว” นายนิมิตร์ กล่าว