ป๋าเปรมทำบุญอัฐิบรรพบุรุษ

  • วันที่ 05 มี.ค. 2554 เวลา 19:22 น.

พล.อ.เปรม พร้อมเครือญาติเดินทางมาประกอบพิธีทักษิณานุปทานอัฐิบรรพบุรุษตระกูลติณสูลานนท์ ที่จ.สงขลา

ที่วัดเปรมศรัทธา หมู่ที่ 1 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้เดินทางมาประกอบพิธีทักษิณานุปทานอัฐิบรรพบุรุษตระกูลติณสูลานนท์ เนื่องจากสถูปบรรจุอัฐิของตระกูล “ติณสูลานนท์” ตั้งแต่ต้นตระกูล คือ รองอำมาตย์โท หลวงวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) พร้อมทั้งบิดา มารดาและเครือญาติของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ย้ายมาจากวัดดอนรักษ์ อ.เมือง จ.สงขลา มาประดิษฐานอยู่ที่วัดเปรมศรัทธา เมื่อ พ.ศ.2541

หลังจากที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ดำเนินการจัดสร้างวัดเปรมศรัทธา จากสำนักสงฆ์ “รัตนประชา” เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งเป็นวัดชื่อ “วัดเปรมศรัทธา” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ทำพิธียกช่อฟ้าอุโบสถและตัดลูกนิมิต

เมื่อวันที่ 4กรกฎาคม 2540 จึงได้ทำการย้ายสถูปบรรจุอัฐิตระกูลติณสูลานนท์ทั้งหมดมาไว้ที่วัดเปรมศรัทธาแห่งนี้ เนื่องจากวัดเปรมศรัทธาอยู่ใกล้บ้านติณสูลานนท์ อ.สิงหนคร ซึ่งเป็นบ้านพักที่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเดินทางมาที่จังหวัดสงขลาอีกทั้งมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านอยู่ในทะเบียนบ้านด้ว

สำหรับพิธีทักษิณานุปทานอัฐิบรรพบุรุษตระกูลติณสูลานนท์ในครั้งนี้ ได้มีเครือญาติในตระกูลติณสูลานนท์ เดินทางมาร่วมในพิธีพร้อมด้วยนายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลเรือโท วิฑูรย์ คัมภีระพันธุ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และประชาชนมาร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง

ข่าวอื่นๆ