อภิสิทธิ์บินร่วมพิธีพระราชทานเพลิงหลวงตาบัวเย็นนี้

วันที่ 05 มี.ค. 2554 เวลา 08:44 น.
นายกฯ บินอุดรธานี รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงตาบัว เย็นนี้

ภาระกิจนายกฯวันนี้  ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการปาฐกถานำ ในหัวข้อ "ผู้นำยุคใหม่กับการสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน" ที่สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  ถนนแจ้งวัฒนะ  และจะบรรยายเรื่องประชาธิปัตย์กับคนรุ่นใหม่ ที่โรงแรมเมอร์เคียว ถ.รัชดาภิเษก 

จากนั้นบันทึกเทปรายการเชื่อมั่น ที่ชุมชนอุทิศนุสรณ์ ใกล้กรมทหาราบที่ 11 โดยในช่วงบ่ายจะไปขึ้นเครื่องบินที่กองการบิน กรมการขนส่งทหารบก เดินทางไป จ.อุดรธานี  เพื่อเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ที่วัดป่าเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  ในช่วงเย็น และเดินทางกลับกลับถึงบกรุงเทพที่กองการบินกรมการขนส่งทหารบกเวลา 19.45 น.