รัฐจ้องผลิตน้ำตาลเพิ่มแตะ30ล้าน

  • วันที่ 04 มี.ค. 2554 เวลา 07:20 น.

อุตฯ ส่งสัญญาณเพิ่มน้ำตาลโควตา ก. เป็น 30 ล้านกระสอบ ขู่ไม่เลิกตุนจะขายแข่ง

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายจะเพิ่มปริมาณน้ำตาลโควตา ก. (น้ำตาลเพื่อการบริโภคในประเทศ) อีก 35 ล้านกระสอบ เป็น 28-30 ล้านกระสอบ จากเดิมกำหนดไว้ 25 ล้านกระสอบ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ

ขณะนี้อ้อยที่ส่งเข้าหีบคาดว่าจะมีถึง 75 ล้านตัน เพิ่มจากที่คาดการณ์ไว้ 9 ล้านตัน และค่าความหวานอ้อยก็เพิ่มขึ้น จึงน่าจะมีผลผลิตน้ำตาลเพิ่ม 10 ล้านกระสอบ จาก 66 ล้านกระสอบ เป็น 76 ล้านกระสอบ จึงจะแบ่งส่วนเพิ่มดังกล่าวกันมาไว้เป็นโควตา ก.

“หากโควตา ก. ขายไม่หมด ปลายปีก็เปลี่ยนเป็นโควตา ค. (น้ำตาลเพื่อการส่งออก) ส่งออกได้ตามเดิม” นายชัยวุฒิ กล่าว

ดังนั้น จึงจะส่งสัญญาณถึงกลุ่มที่กักตุนน้ำตาล เช่น ยี่ปั๊ว หรือโรงงานน้ำตาล ให้เร่งกระจายน้ำตาลออกมาอย่างเร่งด่วน เพราะหากสถานการณ์ในตลาดตึงตัว กระทรวงจะนำเงินจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายซื้อโควตา ก. มาบริหารจัดการและกระจายเอง

นอกจากนี้ ได้เข้าตรวจสอบน้ำตาลในโกดัง 2 แห่ง ของโรงงานน้ำตาลไทยกาญจนบุรี และโรงงานน้ำตาลท่ามะกา ที่ จ.กาญจนบุรี พบว่ามีน้ำตาลทรายขาวรอการขึ้นงวดขายถึง 1.3 ล้านกระสอบ

นายชายันต์ ประวาลปัทม์กุล รองกรรมการ บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี กล่าวว่า การเพิ่มน้ำตาลโควตา ก. ยังไม่จำเป็น เพราะจะส่งผลให้โรงงานเสียโอกาสในการส่งออกน้ำตาล เนื่องจากต้องดึงน้ำตาลโควตา ค. มาใส่ในโควตา ก. แม้ว่าจะสามารถปรับโควตา ก. มาเป็นโควตา ค. ได้ในภายหลัง แต่แทนที่มีของแล้วจะส่งออกได้เลย กลับต้องไปรอจนกว่าจะปลายปี ราคาตลาดโลกอาจเปลี่ยนแปลง

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งให้กรมการค้าภายในตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของปัญหาน้ำตาลทราย ตั้งแต่การผลิตออกจากโรงงานและกระจายไปสู่กลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว เพื่อดูว่ามีกระบวนการยักย้ายถ่ายเท หรือมีการรับซื้อใต้โต๊ะหรือไม่ อีกทั้งจะลงไปตรวจสอบสัญญาแต่ละงวดว่ามีการส่งมอบอย่างไร

การตรวจสอบดังกล่าว เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนมาตลอดว่าน้ำตาลทรายแพงและหาซื้อได้ยาก ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าน้ำตาลทรายในประเทศไม่ได้ขาดแคลน

 

ข่าวอื่นๆ