สทศ.เปิดสอบ โอเน็ต ม.6 รอบพิเศษ

วันที่ 22 ก.พ. 2554 เวลา 16:30 น.
สทศ.จัดสอบโอเน็ตม.6 รอบพิเศษช่วยนักเรียนขาดสอบเหตุสุดวิสัย ยื่นคำร้องจนถึง 28 ก.พ. ระบุต้องมีเลขที่นั่งสอบ - ขาดสอบ ในรอบปกติ 19-20 ก.พ.ที่ผ่านมาเท่านั้น 

นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.เตรียมจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ม.6 รอบพิเศษให้แก่นักเรียนที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ประสบอุบัติเหตุ,ป่วย , ประสบภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยให้ยื่นคำร้องขอสอบได้ตั้งแต่วันนี้ -  28 ก.พ. 2554 ทั้งนี้จะต้องมีเลขที่นั่งสอบ แต่ไม่ได้เข้าสอบ O-NET เมื่อวันที่ 19 -20 ก.พ.ที่ผ่านมา 

ทั้งนี้สามารถสมัครและชำระเงินด้วยตนเองที่ สทศ. ค่าสมัครวิชาละ 100 บาท/คน/วิชา และ สมัครทางไปรษณีย์  โดยซื้อตั๋วแลกเงินไปรษณีย์สั่งจ่ายที่ สทศ. สำหรับเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง ระอบด้วย 1.ใบคำร้องขอสอบ โอเต ม.6 รอบพิเศษฯ (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สทศ.) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. ใบรับรองแพทย์ 4. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 5. หนังสือรับรองเหตุสุดวิสัยจากโรงเรียน ซึ่ง สทศ.จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารประกอบการยื่นคำร้องครบถ้วนเท่านั้น อย่างไรก็ตามจะสามารถประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และเลขที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.นี้เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th และกำหนดสอบในวันที่ 14 -15 มี.ค.นี้