นักวิชาการพบมาร์คยื่น10ข้อป้องปะการังฟอกขาว

วันที่ 01 ก.พ. 2554 เวลา 12:23 น.
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมบุกพบมาร์คบ่ายนี้ยื่น 10 มาตรการด่วน ป้องกันปะการังฟอกขาว แนะคุมเข้มการทำประมงผิดกฎหมาย-งดกิจกรรมดำน้ำบริเวณน้ำตื้น

นายวิทเยนทร์ มุตตามระ ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิเพื่อทะเล เปิดเผยว่า  บ่ายวันนี้ตัวแทนนักวิชาการ ประกอบด้วย รศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย  ดร.ธรณ์ ธำรงค์นาวาสวัสดิ์  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นายศักดิ์อนันต์ ปลาทอง  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  จะเข้าพบนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เพื่อเสนอแนวทางบริหารจัดการแนวประการังเพื่อแก้ปัญหาปะการังฟอกขาวออกเป็นระยะเร่งด่วนและระยะยา;

สำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนที่เสนอต่อนายกฯ ได้แก่ เข้มงวดในการดูแลนักท่องเที่ยวแบบดำน้ำตื้น เช่น งดกิจกรรมบริเวณน้ำตื้นในบริเวณที่น้ำลึกระดับยืนถึงเพื่อป้องกันการเหยียบย่ำปะการัง 2. ป้องกันการลักลอบทำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่แนวปะการัง เช่น ลักลอบทำประมงในเขตอุทยาน   3. ควบคุมการก่อสร้างบริเวณใกล้ชายฝั่ง เพราะมีการพัดพาของตะกอนจากการเปิดหน้าดินลงสู่แนวปะการัง 4. มาตรการควบคุมมาตรฐานของเรือที่จะเข้าในบริเวณแนวปะการังและที่พักในบริเวณใกล้เคียง ให้มีระบบบำบัดของเสียและไม่มีการปล่อยของเสียลงสู่แนวปะการัง  5. ประชาสัมพันธ์ และปรับรูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวให้เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่

6. ศึกษาและสร้างปะการังเทียมในพื้นที่ๆเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างแหล่งดำน้ำใหม่เพื่อทดแทนและลดผลกระทบต่อแนวปะการัง 7. ศึกษาวิจัยและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแนวปะการังเพื่อการอนุรักษ์และการฟื้นฟู  8. ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องถึงสถานการณ์ให้แก่ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 9. บริหารจัดการองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลแนวปะการังให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ จำนวนที่เหมาะสม และงบประมาณอย่างเพียงพอ เช่น ในหลายพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ทางทะเลทำงานอยู่ และในหลายพื้นที่ไม่มีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอ

10 . มีมาตรการในการบริหารรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดำน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติ เช่น มีการแบ่งสัดส่วนในการใช้การควบคุมดูแลแนวปะการัง ใช้ในการจัดจ้างบุคลากร จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และที่สำคัญมีมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมการทุจริตจากการจัดเก็บรายได้ 

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม ทำการสำรวจความเสียหายแนวปะการังทั้งหมดและนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันต่อคณะรัฐมนตรีในเดือนมี.ค.