เขมรไม่ยอมปลดธงชาติที่วัดแก้วสิกขาฯ

วันที่ 29 ม.ค. 2554 เวลา 16:43 น.
กัมพูชาปฏิเสธปลดธงชาติที่วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระออก อ้างข้อมูลแผนที่สยาม - ฝรั่งเศส ระบุตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชา ขู่การซ้อมรบของทหารไทย อาจทำให้เกิดสงครามได้ในอนาคต

แถลงการณ์จากกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชา ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 ระบุปฏิเสธความต้องการของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา  ที่ต้องการให้กัมพูชาปลดธงชาติออกจากวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระใกล้กับปราสาทพระวิหาร เนื่องจากความต้องการดังกล่าว เป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ และกัมพูชาขอปฏิเสธต่อข้อเรียกร้องที่แสดงถึงการดูถูกเกียรติเช่นนี้

ตามข้อความในแถลงการณ์ อ้างข้อมูลจากแผนที่ โดยคณะกรรมาธิการสยาม - ฝรั่งเศส ในปี 1905 และ 1908 ที่ระบุว่า วัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ สร้างขึ้นโดยคนของประเทศกัมพูชา ในปี 1998 และตั้งอยู่อย่างชัดเจนในประเทศกัมพูชา "ดังนั้น ธงชาติของประเทศกัมพูชา จึงมีสิทธิโดยชอบในการปลิวไสวอยู่เหนือตัววัด"

นอกจากนี้ แถลงการณ์ดังกล่าว ยังระบุถึงการซ้อมรบทางการทหารของไทย ในพื้นที่ชายแดนติดประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นการทำกระที่เป็นการยั่วยุอย่างชัดเจน และถือเป็นเหตุให้เกิดสงครามได้ในอนาคต และกัมพูชาขอสงวนสิทธิ์ที่ถูกต้องในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพอาณาเขตของกัมพูชา