คาดเม.ย เริ่มก่อสร้างถนน ราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก

  • วันที่ 28 ม.ค. 2554 เวลา 16:34 น.

ทางหลวงชนบท คาด เม.ย 54 เริ่มก่อสร้างถนน ราชพฤกษ์ - กาญจนาภิเษก ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวตะวันออก-ตะวันตก) พร้อมสะพานกลับรถ ขณะนี้ได้ประกวดราคาแล้วเสร็จ

โดยมีผู้รับเหมาคือ บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อที่จะลงนามในสัญญาจ้างต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณเดือนเม.ย.นี้

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านคมนาคมขนส่งและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถรองรับการขยายตัวของปริมาณการจราจรในโครงข่ายเส้นทางคมนาคมของกรุงเทพและปริมณฑลโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณอำเภอบางบัวทอง (นนทบุรี) และลาดหลุมแก้ว (ปทุมธานี)

จุดเริ่มต้นโครงการบนถนนทางหลวงหมายเลข 3215 (ถนนบางกรวย-ไทรน้อย) ห่างจากทางแยกจุดตัดกับถนนกาญจนาภิเษกไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 450 เมตร จากนั้นแนวเส้นทางจะเบนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 3.1 กิโลเมตร ขนาด 6 ช่องจราจร โดยมีงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองลำโพธิ์ คลองขุดชลประทาน และคลองขุนมหาดไทย แล้วตรงเข้าบรรจบกับถนนชัยพฤกษ์ โดยสร้างทางแยกต่างระดับสาลิโขในบริเวณจุดต่อเชื่อม 1 แห่ง พร้อมงานวางท่อประปา รวมระยะทางก่อสร้างประมาณ 4.6 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้างกว่า 2,500  ล้านบาท


 

ข่าวอื่นๆ