ตร.ประชุมเว้นเกณฑ์ตั้งรองผบก.-สว.

  • วันที่ 25 ม.ค. 2554 เวลา 21:52 น.

สตช.ประชุมยกเว้นเกณฑ์แต่งตั้งรองผบก.-สว.ก่อนเสนอผบ.ตร.เห็นชอบเพื่อมีคำสั่ง 10ก.พ.   

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ที่ปรึกษา (สบ 10 ) งานกฎหมายและสอบสวน เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์การแต่งตั้งระดับรองผบก.-สว.เพื่อตรวจสอบรายชื่อตำรวจที่ดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายที่ครบ 2 ปี แต่จำเป็นต้องโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง ซึ่งบช.ที่ส่งรายชื่อให้พิจารณาวันนี้ประกอบด้วย

บช.ภ. 1 จำนวน 20 ตำแหน่ง ,บช.ภ. 2จำนวน 30 ตำแหน่ง ,บช.ภ. 4 จำนวน 37 ตำแหน่ง ,บช.ภ.7 จำนวน 7 ตำแหน่ง , บช.ก. จำนวน 30 ตำแหน่ง , และหน่วยอื่น ๆ อาทิ สตม., นรต.,สพฐ.,สทส.,บช.ส., บช.ศ.และ บช.ปส. รวมทั้งหมดกว่า 230 ตำแหน่ง โดยวันพรุ่งนี้ คณะกรรมการยังคงประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อจากหน่วยที่เหลือประกอบด้วย บช.น. บช.ภ. 3 ,5,6,8,9และศชต.
   
พล.ต.อ.เอก กล่าวว่า การพิจารณาของคณะกรรมการมีกรอบหลักเกณฑ์ตามหลักดีและหลักเสียว่า หากย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ใหม่จะส่งผลดีอย่างไร โดยรายชื่อที่คณะกรรมการพิจารณาจะเสนอให้พล.ต.อ.วิเชียร ตรวจสอบอีกครั้งว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการหรือไม่
   
ทั้งนี้ หลังจากบัญชียกเว้นหลักเกณฑ์ผ่านการเห็นชอบจากผบ.ตร.แล้ว จะส่งกลับไปยังหน่วยต่างๆ ให้ดำเนินการแต่งตั้งต่อไป ซึ่งให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ม.ค. จากนั้นจะประกาศเป็นคำสั่งให้มีผลพร้อมกันในวันที่ 10 ก.พ.

 

ข่าวอื่นๆ