กสม.หนุนสานฝันกระเทยเป็นแอร์ฯ

วันที่ 25 ม.ค. 2554 เวลา 18:30 น.
กรรมการ กสม.หนุนสายการบินสานฝันสาวประเภทสองเป็นแอร์โฮสเตส นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งชี้สังคมไทยยกระดับเพศที่สามแล้ว

นางวิสา เบ็ญจมะโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวถึงกรณีข่าวสายการบิน พี.ซี.แอร์ เปิดรับสมัครสาวประเภทสองเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือแอร์โฮสเตสว่า หากมองในเรื่องสิทธิมนุษยชนถือเป็นเรื่องดีที่สาวประเภทสองจะเข้ามาเป็นแอร์โฮสเตส  เพราะตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 30 ได้ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ส่วนเรื่องที่อาจจะขัดต่อกฎระเบียบการบิน ตลอดจนความเหมาะสมหรือไม่นั้น แต่ละสายการบินต้องเป็นผู้ตรวจสอบในเรื่องนี้ หากไม่ขัดต่อระเบียบของการบินก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้

ขณะที่นายกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่ยกระดับสังคมไทยในแง่ของสิทธิมนุษยชนอันเท่าเทียมกัน และยังเป็นการสนับสนุนกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 ปี 2550 ที่ระบุว่าให้เพศชายเพศหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ซึ่งคำว่าเพศนี้ให้รวมความหมายถึงกลุ่มอัตลักษณ์ทางเพศด้วย การให้โอกาสเพศที่สามของสายการบินนี้ แสดงให้เห็นว่า สังคมไทยได้ยกระดับบุคคลเพศที่สามแล้ว ต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นเพศใด ขอให้ตัดสินกันที่ผลงาน.