ศธ.เผยพร้อมเจรจาสทศ.หากม็อบกระทบสอบโอเน็ต

  • วันที่ 24 ม.ค. 2554 เวลา 21:02 น.

ศธ.เรียก 18 โรงเรียนใกล้ม็อบหารือวางมาตรการรับมือ เผยหากกระทบสอบโอเน็ตจะเจรจา สทศ. ขอผ่อนผันให้นักเรียน

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนประถมมัธยมในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน จำนวน 18 โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการชุมนุมทางการเมืองว่า การชุมนุมได้ส่งผลกระทบต่อการจราจรของโรงเรียนที่อยู่ใกล้พื้นที่การชุมนุม 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนวัดโสมนัส โรงเรียนราชวินิต ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งได้กำชับให้เร่งประสานและแจ้งผู้ปกครองให้ดูแลการรับส่งนักเรียนเป็นพิเศษ รวมทั้งหากการชุมนุมเหตุตึงเครียดก็ให้เป็นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่สามารถสั่งปิดเรียนไม่เกิน 3 วัน

นอกจากนี้ในการดูแลความปลอดภัยได้ให้ โรงเรียนประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ในการเข้ามาดูแล รวมทั้งให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามการชุมนุม เพิ่มเวรยาม

ส่วนการดูแลสิทธิของนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุม โดยเฉพาะการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ที่มีกำหนดการสอบ ระดับประถมศึกษา วันที่ 1 ก.พ. และระดับมัธยมศึกษา วันที่ 2-3 ก.พ.นั้น หากไม่สามารถปรับปฏิทินการสอบได้ ให้โรงเรียนในเขตชุมนุมเตรียมสนามสอบไว้ล่วงหน้า และแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบล่วงหน้า หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัย ที่นักเรียนเดินทางมาสนามสอบไม่ได้ สพฐ.จะเจรจากับ สทศ.ขอสงวนสิทธิ์ให้กับนักเรียน

ข่าวอื่นๆ