ในหลวงทรงแนะรมต.ใหม่ปฏิบัติดีเพื่อส่วนรวม

  • วันที่ 24 ม.ค. 2554 เวลา 20:14 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชวาทแก่ 2 รัฐมนตรีใหม่ ทรงแนะให้ปฏิบัติดีเพื่อส่วนรวม

เมื่อเวลา 17.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จำนวน 2 คน เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ได้แก่ นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รมช.คมนาคม และ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์รมช.มหาดไทย

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชวาทว่า "รัฐมนตรีใหม่ที่จะต้องเข้ารับราชการ จะต้องปฏิบัติการ ปฏิญาณตนก่อนรับราชการก็เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าจะปฏิบัติดี ชอบ ท่านได้ปฏิบัติดังที่ควรจะทำแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตั้งใจจะทำหน้าที่อย่างดี ท่านก็ได้ทำสิ่งที่ควรจะทำ ก็ขอให้ท่านได้ตั้งใจทำในสิ่งที่ควรจะทำ จะเป็นการดีสำหรับตนเองและสำหรับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งจะเป็นการดีถ้าหากได้ตั้งใจจริงๆ เพราะว่าการทำหน้าที่นี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่ง่าย

ก็ขอให้ท่านสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ตั้งใจ เป็นประโยชน์สำหรับส่วนรวม และเป็นประโยชน์สำหรับตัวเอง ก็หวังว่าท่านได้เตรียมตัวทุกอย่างเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญนี้ เพื่อจะทำประโยชน์กับส่วนรวม และขอให้ท่านได้ปฏิบัติดีชอบทุกอย่าง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จสำหรับบ้านเมือง ซึ่งจะเป็นการดีสำหรับส่วนรวม และเป็นการดีสำหรับตัวท่านเอง ถ้าท่านปฏิบัติดีตามปณิธาน ท่านก็ได้ทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวม และท่านได้ปฏิบัติงานที่ดีสำหรับบ้านเมือง ขอให้ท่านสำเร็จในงานการทุกประการ ตามที่ตั้งใจไว้"

ข่าวอื่นๆ