กมธ.แก้ไขรธน.ส่งร่างให้ชัยแล้ว

  • วันที่ 20 ม.ค. 2554 เวลา 21:27 น.

เลขานุการกมธ.พิจารณาแก้ไขรธน.เผยทำรายงานส่งร่างให้ประธานชัยแล้วนัดถกวาระสอง25ม.ค.นี้

นางผ่องศรี ธาราภูมิ ส.ส.ลพบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่..พุทธศักราช....เปิดเผยว่า กมธ.ได้พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 190 และ 93-98 เสร็จเรียร้อยแล้ว และได้ทำรายงานส่งถึง นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาแล้ว ซึ่งกมธ. เสียงข้างมาก มีความเห็นสนับสนุนสูตร 375+125 แต่ขึ้นอยู่กับสมาชิกรัฐสภาที่มีสิทธิสงวนคำแปรญญัติอภิปรายโน้มน้าวในวาระที่ 2 และรออีก 15 วัน ก่อนที่จะโหวตในวาระที่ 3 ซึ่งนายชัย ได้แจ้งนัดหมายประชุมพิจารณาในวันที่ 25 มกราคมนี้

เมื่อถามว่า วิปรัฐบาลจะแก้ปัญหาความเห็นต่างในสูตร ส.ส. อย่างไร นางผ่องศรี กล่าวว่า เป็นเรื่องของความเห็นต่าง ต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผล แต่สูตร 375+125 เป็นร่างที่นักวิชาการได้นำเสนอ และ ผ่านการศึกษาทางวิชาการมาแล้ว อย่างไรก็ตาม อยู่ที่เหตุและผล และเป็นเรื่องเอกสิทธิ์ของสมาชิกในการตัดสิน

ข่าวอื่นๆ