ศาลชี้ตร.เคอร์ฟิวเด็กขัดรธน.

  • วันที่ 20 ม.ค. 2554 เวลา 19:47 น.

รองเลขาศาลยุติธรรม แจงข้อกฏหมายตำรวจนครบาลเคอร์ฟิวเด็กต่ำ18ไม่ได้ ระบุชัดขัดรัฐธรรมนูญ เพราะเป็นการใช้อำนาจจำกัดสิทธิ เสรีภาพ

นายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยกรณีกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมออกมาตรการห้ามเด็กอายุไม่เกิน18ปี ออกจากบ้านหลังเวลา 22.00น.ว่า มาตรการนี้สร้างความตกใจให้แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพราะต้องถูกเชิญตัวไปทำประวัติที่สถานีตำรวจ และเรียกผู้ปกครองมารับตัว เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอาชญากรรม แต่ในทางปฏิบัติ การดำเนินการใดๆของเจ้าหน้ารัฐ ต้องมีกฎหมายรองรับ หรือให้อำนาจไว้ ตามรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา26 ประกอบมาตรา 29 การไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่สามารถทำได้ กฏหมายต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง

นอกจากนี้ ตามรัฐรรมนูญ มาตรา 34 บุคคลต้องมีสิทธิเสรีภพาในการเดินทางในประเทศ และมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่ มาตรการเคอร์ฟิวเด็ก จึงมีผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของเด็กและเยาวชนโดยตรง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 52 กำหนดว่า เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยู่รอด และได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อม คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ให้ปราศจากการใช้ความรุนแรง และการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม การแทรกแซงและการจำกัดสิทธิจะกระทำมิได้

ดังนั้น เห็นได้ว่าการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้ การห้ามเด็กหรือเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี อยู่นอกเคหสถานหลังเวลา 22.00 น. โดยไม่มีเหตุอันควร เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเว้นแต่มีกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น.

ข่าวอื่นๆ