ตั้งวอร์รูมสอบตำรวจเคอร์ฟิวเด็ก

  • วันที่ 20 ม.ค. 2554 เวลา 17:58 น.

นักวิชาการเสนอตั้งคณะทำงานติดตามตรวจสอบนโยบายห้ามเด็กต่ำ18ออกบ้านหลัง 4 ทุ่มเปิดสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนตำรวจนอกรีดหาประโยชน์

นายสมพงษ์ จิตระดับ หนึ่งในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เปิดเผยว่าจะเสนอให้มีการตั้งคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อติดตามกำกับดูแลมาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีออกนอกบ้านหลัง 4 ทุ่ม ในที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติซึ่งจะประชุมในวันพรุ่งนี้ (21 ม.ค.) รวมทั้งเสนอให้จัดตั้งสายด่วนรับเรื่องร้องเรียนในกรณีที่ตำรวจมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กตามมาตรการดังกล่าวด้วย

นายสมพงษ์กล่าวว่าข้อถกเถียงเกี่ยวกับผลกระทบในเรื่องนี้มีหลายฝ่ายพูดกันมามากแล้ว ฉะนั้นอยากให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งรวบรวมข้อคิดเห็นต่างๆและมีข้อสรุปโดยเร็ว

นายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะหารือถึงมาตรการพิทักษ์เด็กของตำรวจนครบาล โดยจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตำรวจมาแสดงความคิดเห็น รวมทั้งท่าทีของ พม. ว่าจะมีส่วนร่วมกับมาตรการนี้อย่างไรบ้าง

“เรื่องนี้มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับฝ่ายที่บอกว่าละเมิดสิทธิเด็ก ส่วนผมคิดว่าอยากให้กระทรวง พม.เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเพราะเกรงว่าถ้าให้ตำรวจจัดการฝ่ายเดียวและใช้อำนาจเต็มที่อาจเป็นเหมือนการปราบปรามยาบ้าในสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและยังเป็นที่คลางแคลงใจของสังคม”นายอิสสระกล่าว

นายอิสสระกล่าวว่าเข้าใจในเจตนารมณ์ของเจ้าหน้าที่แต่เกรงว่าจะเป็นดาบสองคม หรือมีตำรวจบางคนที่ใช้นโยบายนี้ไปแสวงหาผลประโยชน์ เช่น เอาเด็กไปกักขังไว้โดยไม่แจ้งพ่อแม่ หรืออ้างว่าเด็กมีของผิดกฎหมายติดตัวซึ่งเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้ รวมทั้งการทำมิดีมิร้ายกับเยาวชนที่เป็นผู้หญิงด้วย

ทั้งนี้ นอกจากหารือเรื่องมาตรการห้ามเด็กออกบ้านหลัง 4 ทุ่มแล้ว ที่ประชุมยังมีการรับฟังความคืบหน้าเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมอีกด้วย

 

ข่าวอื่นๆ