สุวิทย์ค้านปิดทั้งอุทยานแก้ปะการังฟอกขาว

วันที่ 20 ม.ค. 2554 เวลา 16:21 น.
สุวิทย์ชี้ปะการังฟอกขาวในทะเลอันดามันให้ปิดเฉพาะจุดที่เป็นปัญหารับมีความจำเป็นต้องจัดระเบียบนักท่องเที่ยวป้องกันระบบนิเวศเสื่อมโทรม

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวตอนหนึ่งของการสัมนาในหัวข้อ “การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในภาวะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.)ว่า ปัญหาปะการังฟอกขาวในทะเลฝั่งอันดามันของไทย กรมอุทยานแห่งชาติ และกรมทรัพยากรชายฝั่งทางทะเลกำลังดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้นโยบายไปว่าพื้นที่ใดได้รับผลกระทบ หากจะมีการปิดอุทยานแห่งชาติในระยะสั้น หรือระยะยาวต้องมีการศึกษาก่อน เพื่อดูผลกระทบ หากพื้นที่ใดมีความจำเป็นต้องปิด ก็ต้องปิด แต่บางอุทยานอาจไม่มีความจำเป็นต้องปิดทั้งอุทยาน อาจปิดในพื้นที่เฉพาะจุดที่มีปัญหาเท่านั้น

นอกจากนี้การบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่จะต้องมีการควบคุมดูแล หากเกินความสามารถในการรองรับของกรมอุทยานฯก็อาจจะทำให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อระบบนิเวศ รวมทั้งเรือประมงที่เข้าไปจับปลาในบริเวณอุทยานแห่งชาติ ทางทส.จะขอความร่วมมือกองทัพเรือช่วยดูแลด้วย

บทความแนะนำ