ไทยป่วยโควิดเพิ่ม 2,378 ราย เสียชีวิตอีก17

วันที่ 26 มิ.ย. 2565 เวลา 08:24 น.
ไทยป่วยโควิดเพิ่ม 2,378 ราย เสียชีวิตอีก17
ศบค.อัพเดทยอดโควิดวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,378 ราย เสียชีวิต 17 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,834 ราย เหลือผู้ป่วยกำลังรักษา 23,313 ราย

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 รายงานสถานการณ์ระบาดประจำวัน ดังนี้

ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,378 ราย จำแนกเป็น

ผู้ป่วยในประเทศ 2,376 ราย

ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย

ผู้ป่วยสะสม 2,290,720 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

---------------------

หายป่วยกลับบ้าน 1,834 ราย

หายป่วยสะสม 2,291,756 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ผู้ป่วยกำลังรักษา 23,313 ราย

---------------------

เสียชีวิต 17 ราย

เสียชีวิตสะสม 8,894 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 601 ราย

*เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน

โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลจึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม