กรมศุลจับขนต้นกล้าทุเรียนสำหรับเพาะพันธุ์ออกนอกประเทศ

วันที่ 26 มิ.ย. 2565 เวลา 06:38 น.
กรมศุลจับขนต้นกล้าทุเรียนสำหรับเพาะพันธุ์ออกนอกประเทศ
กรมศุลจับขนต้นกล้าทุเรียนสำหรับเพาะพันธุ์ออกนอกประเทศ 8,000 ต้น มูลค่า 299,670 บาท

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ด่านศุลกากรช่องเม็ก ได้ตรวจยึดของกลาง เป็นต้นกล้าทุเรียนสำหรับเพาะพันธุ์ บริเวณหน้าจุดตรวจรถยนต์และสินค้าขาออก ด่านพรมแดนช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 500 ถุง ปริมาณ 8,000 ต้น มูลค่า 299,670 บาท

สำหรับผู้ที่นำต้นกล้าทุเรียนออกนอกราชอาณาจักร ถือเป็นการกระทำความผิดฐานพยายามนำออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง หรือของต้องห้ามต้องกำกัด หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 242 ประกอบมาตรา 166 มาตรา 252 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ผิดตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นอกจากนี้กรมศุลยังจับกุมสินค้าผิดกฎหมายที่สำคัญประกอบด้วย

1. ผลการจับกุมยาเสพติด

กองสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับชุดปฏิบัติการ Airport Interdiction Task Force (AITF) ได้ทำการตรวจค้นยาเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน ที่ซุกซ่อนมาในพัสดุไปรษณีย์เพื่อส่งไปต่างประเทศ ณ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ (Airport Mail Center) จำนวน 3 คดี มูลค่า 2,721,600 บาท มีลำดับดังนี้

1.1. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 จับกุมเมทแอมเฟตามีน ปริมาณ 97 กรัม มูลค่า 85,200 บาทซุกซ่อนในกระถางธูปเซรามิก

1.2. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 จับกุมเมทแอมเฟตามีน ปริมาณ 4,341 กรัม มูลค่า 2,604,600 บาท ซุกซ่อนในลำไยกระป๋อง1.3. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 จับกุมเมทแอมเฟตามีน ปริมาณ 53 กรัม มูลค่า 31,800 บาท ซุกซ่อนในซองกาแฟสำเร็จรูป

ทั้งนี้ สถิติการตรวจยึดยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในเดือนพฤษภาคม 2565 มีจำนวน 5 คดี มูลค่า 3.39 ล้านบาท

2. ผลการจับกุมบุหรี่

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าลาดตระเวนเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลและแนวชายแดน และช่องทางธรรมชาติพื้นที่ชายแดนบ้านหาดเล็ก จังหวัดตราด ซึ่งในขณะลาดตระเวนบริเวณลานจอดรถของบริษัทแห่งหนึ่ง ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบถุงพลาสติกสีดำ จำนวน 5 ถุง วางแอบอยู่ข้างเสาโรงจอดรถ ด้วยเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีของลักลอบหนีศุลกากรบรรจุอยู่ภายใน ไม่มีผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าของ จึงได้ทำการเปิดตรวจ พบว่าภายในบรรจุบุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 29,600 มวน มูลค่า 355,354 บาท โดยไม่พบเอกสารหรือหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง

ทั้งนี้ สถิติการจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเดือนพฤษภาคม 2565 ได้แก่

1. บุหรี่ จำนวน 82 คดี มูลค่า 6.53 ล้านบาท 2. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 40 คดี มูลค่า 1.47 ล้านบาท

3. ผลการจับกุมสินค้าเกษตร

3.1. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ด่านศุลกากรสิชล ได้ตรวจค้นจับกุมรถกระบะบรรทุก พบหอมและกระเทียมบรรจุกระสอบ ไม่มีเอกสารหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากร จำนวน 380 กระสอบ กระสอบละ 10 กิโลกรัม มูลค่า 103,360 บาท

3.2. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ด่านศุลกากรช่องเม็ก ได้ตรวจยึดของกลาง เป็นต้นกล้าทุเรียนสำหรับเพาะพันธุ์ บริเวณหน้าจุดตรวจรถยนต์และสินค้าขาออก ด่านพรมแดนช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 500 ถุง ปริมาณ 8,000 ต้น มูลค่า 299,670 บาท

ทั้งนี้ สถิติการจับกุมสินค้าเกษตร ในเดือนพฤษภาคม 2565 มีจำนวน 74 คดี มูลค่า 1.67 ล้านบาท