"ประแสง"เน้นย้ำกรุงเทพธนาคมทำงานโปร่งใส4ปีสมัยผู้ว่าชัชชาติ

วันที่ 24 มิ.ย. 2565 เวลา 16:58 น.
"ประแสง"เน้นย้ำกรุงเทพธนาคมทำงานโปร่งใส4ปีสมัยผู้ว่าชัชชาติ
กรรมการผู้อำนวยการกรุงเทพธนาคม มอบนโยบาย การทำงานเน้นความโปร่งใส ภายใน 4 ปี สมัยผู้ว่าฯ ชัชชาติ?

ผศ.ประแสง มงคลศิริ กรรมการ?ผู้?อำนวยการ? พร้อมด้วย นายณัฐวัฒน์ พอใช้ได้ ที่ปรึกษา บริษัท? กรุงเทพ?ธนาคม จำกัด เป็นประธานกล่าวในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ? โครงการสร้างตัววัดผลการปฏิบัติ?งานด้วย KPIs

ผศ.ประแสง กล่าวว่า การอบรมพนักงาน และเจ้าหน้าที่ครั้งนี้เพื่อสร้างตัวชี้วัดมาใช้ในการพัฒนา?ตนเอง และพัฒ?นาองค์กร? โดยมีเป้าหมายที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลง?ทำให้บริษัท มีความโปร่งใส ไม่เป็นหลุมดำ ไม่เป็นแดนสนธยา ในยุคของนายชัชชาติ? สิทธิ?พันธุ์?  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และขอให้การสัมมนาบรรลุตามวัตถุประสงค์?ที่ตั้งไว้  ดร.ประแสง กล่าว.