เตือนชุมชนนอกคันกั้นน้ำเจ้าพระยาระวังน้ำทะเลหนุนสูง14-20มิ.ย.นี้

วันที่ 14 มิ.ย. 2565 เวลา 11:25 น.
เตือนชุมชนนอกคันกั้นน้ำเจ้าพระยาระวังน้ำทะเลหนุนสูง14-20มิ.ย.นี้
"กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ"แจ้งเตือนชุมชนนอกคันกั้นน้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วง 14-20 มิ.ย. ตั้งแต่ 6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนครึ่ง

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 65 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำ เฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูง ตามประกาศของกรมอุทกศาสตร์ที่ระบุว่า สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียงในระหว่างวันที่ 14-20 มิ.ย.65 เวลาประมาณ 18.00-00.30 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงกว่าที่คาดหมาย

โดยคาดการณ์ว่า ระดับน้ำอาจมีความสูงประมาณ 1.70-2.00 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง ทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ และแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการ ดังนี้

1. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำ และเสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำทราบล่วงหน้า

2. เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที

3. ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ และประตูระบายน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์