ดัชนีเชื่อมั่นอสังหาฯวิ่งกระฉูด

  • วันที่ 10 ม.ค. 2554 เวลา 06:11 น.

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยผู้ประกอบการอสังหาฯ เชื่อมั่นตลาดครึ่งปีแรก 2554 แต่หวั่นวัสดุแพง

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยประจำไตรมาส 4/2553 พบว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจ และภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในครึ่งแรกของปี 2554 สูงถึง 68.7% ซึ่งสูงกว่าการสำรวจความเชื่อมั่นที่มีต่ออีก 6 เดือนข้างหน้า ประจำไตรมาส 3/2553 ที่มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ 65.6% สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจต่อเศรษฐกิจที่มากขึ้น

ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วยังพบว่าผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ยังมีความเชื่อมั่นสูงกว่าผู้ประกอบการที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ 74.7% บริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ 62.7% แต่ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการทั้งสองกลุ่มก็สูงขึ้นกว่าการสำรวจในไตรมาสก่อนหน้านั้น และล้วนเป็นไปในทิศทางบวก

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังประเมินสถานการณ์การเมืองว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา แต่มีความกังวลต่อเรื่องต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า สะท้อนได้จากดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้างในปี 2553 ที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมอยู่ที่ระดับ 140.9 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2% ซึ่งเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็กเป็นวัสดุก่อสร้างที่ราคาขายส่งปรับขึ้นมากที่สุด อยู่ที่ระดับ 181.7 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7%

ขณะที่ราคาวัสดุตัวอื่นๆ ก็มีแนวโน้มขยับขึ้นเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นไม้และผลิตภัณท์จากไม้ ดัชนีราคาขายส่งเพิ่มขึ้น 2% อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา เพิ่มขึ้น 2% วัสดุฉาบผิวอย่างหยาบ เพิ่มขึ้น 0.5% และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เพิ่มขึ้น 3% ส่วนราคาขายส่งซีเมนต์ปีที่ผ่านมา แม้ว่าดัชนีราคาจะปรับลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนสูงถึง 8% แต่ก็มีแนวโน้มว่าปีนี้ราคาจะขยับสูงขึ้นเช่นกัน

 

ข่าวอื่นๆ