มท.จัดทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ราชินี

วันที่ 03 มิ.ย. 2565 เวลา 09:29 น.
มท.จัดทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ราชินี
กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 65 ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 โดยมี ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูง และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ร่วมในพิธี โดยได้รับเมตตาจาก ท่านเจ้าคุณพระมหาคณิสร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร นำคณะสงฆ์และสามเณรรับบิณฑบาต

โอกาสนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณภายในวัดราชบพิธ และนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และพี่น้องพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 45 รูป บริเวณหน้าพระอุโบสถ

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ นำคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้ร่วมพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี แล้วถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ดร.วันดี ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

นายสุทธิพงษ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ความว่า "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเป็นอเนกประการ ตั้งมั่นพระราชหฤทัย ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยพระวิริยอุตสาหะและพระปรีชาสามารถ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ พระราชจริยวัตรอันงดงามเปี่ยมพระเมตตาอาทร เป็นที่ประจักษ์ตราตรึงอยู่ในใจปวงชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน และขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ตลอดจนพระเทวานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลประทานชัยมงคลให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนิรันดร์"