"นพ.ยง"ชี้ "ฝีดาษลิง" ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ชี้ยุโรป-อเมริกาอนุมัติใช้แล้ว

วันที่ 29 พ.ค. 2565 เวลา 09:26 น.
"นพ.ยง"ชี้ "ฝีดาษลิง" ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ชี้ยุโรป-อเมริกาอนุมัติใช้แล้ว
"ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ" ชี้ "โรคฝีดาษลิง" สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยฉีดเข้าใต้ผิวหนัง มีอาการแทรกซ้อนน้อยว่าการปลูกฝี ปัจจุบันยุโรป-อเมริกาอนุมัติใช้แล้ว

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 65 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กให้ข้อมูลถึงการป้องกันโรคฝีดาษวานร โดยมีเนื้อหาน่าสนใจดังนี้

ฝีดาษวานร ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ไข้ทรพิษหรือฝีดาษ รวมทั้งฝีดาษวานร สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ไวรัสในกลุ่มฝีดาษไข้ทรพิษ และ ฝีดาษวานร มีส่วนคล้ายคลึงกันมาก ในกลุ่มฝีดาษ ระบบภูมิคุ้มกันข้ามมาป้องกัน ซึ่งกันและกัน

สมัยเอ็ดเวิร์ด เจนเนอร์ ที่ใช้ฝีดาษวัว (Vaccinia) มาปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ เมื่อกว่า 200 ปีที่แล้ว  และประสบผลสำเร็จ จนในที่สุด โรคไข้ทรพิษได้หายไปจนหมดสิ้น องค์การอนามัยโลกยกเลิกการปลูกฝีอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ 2523 หลายประเทศยกเลิกก่อนหน้านั้น

ในปัจจุบันมีการพัฒนาวัคซีนให้ดีขึ้น (ใช้ Vaccinia Ankara strain) แทนการปลูกฝี เป็นไวรัสเชื้อเป็นที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์และไม่แบ่งตัว มาใช้วิธีการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง โดยไม่เกิดอาการตุ่มหนองฝี มีอาการแทรกซ้อนน้อยกว่าวิธีการปลูกฝี

ปัจจุบันวัคซีนได้อนุมัติใช้ทางประเทศตะวันตก ยุโรปและอเมริกา

โรคฝีดาษวานร วัคซีนที่ใช้ในการป้องกันก็ไม่ได้เริ่มต้นมาจากศูนย์ แบบการพัฒนาวัคซีนป้องกัน covid 19