ศุภชัยขอบคุณฝ่ายค้าน-รัฐบาลถกร่างพ.ร.บ.พืชกัญชากัญชงเร่งด่วน

วันที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 16:39 น.
ศุภชัยขอบคุณฝ่ายค้าน-รัฐบาลถกร่างพ.ร.บ.พืชกัญชากัญชงเร่งด่วน
ศุภชัย เผย พ.ร.บ.พืชกัญชากัญชง เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ8 มิ.ย.65 ขอบคุณฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล เลื่อนวาระพิจารณาขึ้นมาเร่งด่วน

นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนสมาชิกพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติพืชกัญชากัญชง ที่พรรคภูมิใจไทยนำเสนอต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้รับการบรรจุในวาระการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยขอเลื่อนระเบียบวาระ ส่งผลให้จะมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นี้

“มีเหตุจำเป็นต้องพิจารณาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้มีการตรากฎหมายออกมาเร็วที่สุด เพื่อป้องกันผลกระทบ จากการนำกัญชา กัญชง ไปใช้ในทางที่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ เพื่อการแพทย์ และเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีมาตรการควบคุมผลกระทบทางสังคม อย่างเคร่งครัด ซึ่งก็คือ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ต้องขอขอบคุณฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล ที่เข้าใจความจำเป็นเร่งด่วนนี้ จึงได้เลื่อนระเบียบวาระให้พิจารณาในวันที่ 8 มิ.ย. 2565 นี้” นายศุภชัย กล่าว

นายศุภชัย กล่าวว่า เมื่อพิจารณา พ.ร.บ.พืชกัญชากัญชง ในวาระที่ 1 แล้ว คาดว่า จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณากฎหมายฉบับนี้ต่อไป คาดว่าจะใช้ระยะเวลาพิจารณา 2 เดือน โดยจะมีการนำข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ข้อห่วงใยจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน ต่างๆ ที่ได้แสดงความห่วงใย มาเป็นข้อหารือในชั้นกรรมาธิการ เพื่อความรอบคอบในการพิจารณาต่อไป