“ดร.ยุ้ย” รับเป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์ ทีม“ชัชชาติ” ดันกว่า 200 นโยบายเพื่อคนกรุงเทพ

วันที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 16:29 น.
“ดร.ยุ้ย” รับเป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์ ทีม“ชัชชาติ” ดันกว่า 200 นโยบายเพื่อคนกรุงเทพ
“ดร.เกษรา” ย้ำยังอยู่ในทีมการทำงานของ ดร.ชัชชาติ ในการบริหารกรุงเทพ รับเป็น Chief Strategist ผลักดันกว่า 200 นโยบาย สู่เป้าหมายการทำงานที่เป็นรูปธรรม

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หรือ ดร.ยุ้ย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะทีมนโยบายของ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เปิดเผยว่า จากการที่ดร.ชัชชาติได้ให้สัมภาษณ์ถึงแผนงานในการเข้าร่วมทีมคณะทำงาน เพื่อการบริหารงานกรุงเทพมหานคร(กทม.) ซึ่งขณะนี้โครงสร้างการบริหารงานได้มีการวางแนวทางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการเปิดตัวผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานต่างๆ อีกครั้ง หลังจากผ่านการรับรองคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) อย่างเป็นทางการ 

ทั้งนี้ตนอยู่ในทีมที่ปรึกษายุทธศาสตร์ หรือ Chief Strategist ที่จะทำหน้าที่ผลักดันทุกนโยบายที่ได้ให้กับประชาชนกว่า 200 นโยบายออกมาให้เป็นผลสำเร็จ และการดูแลทางด้านงบประมาณ โดยเน้นการเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายของกรุงเทพ ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของการบริหารจัดการเพื่อประชาชนในทุกมิติ

“การทำหน้าที่เป็น Chief Strategist  ถือเป็นบทบาทที่ต้องทำงานระยะต่อไป ซึ่งได้มีการหารือกับ   ดร.ชัชชาติ และได้วางแนวทางร่วมกันไว้แล้ว สิ่งที่เราต้องเดินไป คือการผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นได้ และนำไปปฏิบัติเพื่อให้เห็นผล เพราะมีหลายนโยบายที่กรุงเทพยังไม่เคยทำ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว”