สธ.เล็งพื้นที่สีเขียว-ฟ้านำร่องถอดหน้ากากอนามัยวันดีเดย์ยังต้องรอ

วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 18:17 น.
สธ.เล็งพื้นที่สีเขียว-ฟ้านำร่องถอดหน้ากากอนามัยวันดีเดย์ยังต้องรอ
กรมควบคุมโรคชี้แจงแนวปฎิบัติการถอดหน้ากากอนามัยเน้นพื้นที่มีความพร้อมไม่ใช่ทุกจังหวัดนำร่องพื้นที่สีเขียว-สีฟ้าก่อน แต่ไม่ใช่ทั้งหมดรอประกาศอีกครั้งก่อนแจ้งศบค.

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงข้อสงสัยเรื่องการปรับคำแนะนำการใส่หน้ากากอนามัย ว่า หน้ากากอนามัยเป็นมาตรการป้องกันส่วนบุคคล การใส่ก็ป้องกันตัวเราเอง ถ้าฉีดวัคซีนแล้วป้องกันป่วยรุนแรงได้ ป้องกันติดเชื้อได้ไม่สูง อยากป้องกันได้มากก็ควรสวมหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะพื้นที่ปิดอับ มีการสัมผัสใกล้ชิด โดยเฉพาะกรณีผู้สูงอายุ กลุ่ม 608 หรือป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดขนาดใหญ่เป็นวงกว้างจนควบคุมไม่ได้ ฉะนั้นมาตรการเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยเป็นมาตรการส่วนบุคคลจะเริ่มมีการปรับในพื้นที่ที่มีความพร้อม ไม่ใช่แค่มาตรการควบคุมโรค ความพร้อมคนฉีดวัคซีน ความพร้อมสถานการณ์โรคในพื้นที่ ที่ไหนระบาดมากก็ยังถอดไม่ได้ ที่ไหนระบาดน้อย คนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 60-70% ก็มีความเสี่ยงน้อย เป็นแผนและมาตรการที่คณะทำงานจะพิจารณาจากข้อมูล ปรึกษาหารือในการวางแผนต่อไป

ทั้งนี้ การถอดหน้ากากอนามัยเป็นทิศทางการผ่อนคลายการเข้าสู่การใช้ชีวิตปกติ คงมีเรื่องมาตรการส่วนบุคคลเข้ามาด้วย และบางกลุ่มอาจจะต้องป้องกันก่อน เช่น 608 ต้องใส่หน้ากาก ไปที่แออัดก็ยังต้องสวม ที่โล่งแจ้งไปออกกำลังก็น่าจะถอดหน้ากากได้ ส่วนจะเป็นพื้นที่ใดบ้างก็ต้องดูหลายพื้นที่ แต่พื้นที่ที่คิดว่าเริ่มก่อนคือ สถานการณ์ดี สีเขียวและสีฟ้าที่มีความพร้อม จะพิจารณาจากพื้นที่เหล่านี้ ร่วมกับสถานการณ์อื่นๆ ไม่ใช่ว่าพื้นที่เขียวแล้วถอดหมด และยังกำหนดไม่ได้ว่าจะเริ่มเมื่อไร เพราะยังต้องพิจารณาก่อน

ด้าน นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ต้องดูเป็นรายพื้นที่และดูสถานที่ด้วย กลางแจ้งอาจผ่อนคลายก่อน สถานที่อับ รวมกลุ่มคนใกล้ชิดมากๆ จำเป็นต้องสวมไว้ก่อน เพื่อลดการระบาดของโรค ทั้งนี้ การผ่อนคลายกระทรวงสาธารณสุขจะออกประกาศและแจ้งต่อ ศบค.ต่อไป