‘ดร.เกษรา’ ไม่รับตำแหน่งรองผู้ว่ากทม. ขอเป็นทีมขับเคลื่อนนโยบาย

วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 16:15 น.
‘ดร.เกษรา’ ไม่รับตำแหน่งรองผู้ว่ากทม. ขอเป็นทีมขับเคลื่อนนโยบาย
“ดร.เกษรา” ยันไม่เคยคิดรับตำแหน่งบริหารตั้งแต่แรก ปลื้มคะแนนเสียงประชาชนท่วมท้น หลังลุยงานเคียงข้าง“ชัชชาติ” พร้อมร่วมทีมขับเคลื่อนนโยบายสร้างประโยชน์ให้คนกรุงเทพฯ

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ หรือ ดร.ยุ้ย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะทีมนโยบายของ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เปิดเผยว่า ขอขอบคุณ และปลื้มใจกับเสียงตอบรับของประชาชนที่ให้ความไว้วางใจในการสนับสนุน นโยบายของ ดร.ชัชชาติ ที่ร่วมกันผลักดันออกมา กว่า 200 นโยบาย ซึ่งต้องการเข้ามาร่วมทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้คนกรุงเทพฯอย่างแท้จริง โดยไม่ได้ตั้งใจจะรับตำแหน่งการบริหารกรุงเทพฯ ตั้งแต่แรก และขอขอบคุณ ดร.ชัชชาติที่ชักชวนเข้ามาร่วมทีมในช่วงการลงพื้นที่ที่ผ่านมา

ทั้งนี้พร้อมจะอยู่ในทีมเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนในการขับเคลื่อนนโยบายที่ได้ริเริ่มร่วมคิดร่วมทำกันต่อไปให้เป็นรูปธรรม เพื่อผลักดันเกิดประโยชน์กับคนกรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

อย่างไรก็ตามตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ที่ได้ทุ่มเทใช้ประสบการณ์ทุกด้าน ในหลายมิติของคนในทีม เพื่อให้เข้าถึงปัญหา จนมาสู่การทำแผนปฏิบัติใน 200 นโยบาย ที่จะขับเคลื่อนการบริหารงานกรุงเทพฯ ในอีก 4 ปีนับจากนี้ ที่มุ่งเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของคนในกรุงเทพฯ ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยเชื่อว่าเพียงแค่ 1 นโยบายที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ (Only one Policy Can Change People Life) โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนต่างๆ ที่จะเข้าไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคน กทม.ในการลดความเหลื่อมล้ำของคนในกรุงเทพฯ ที่มีความหลากหลายสูง ซึ่งจะทำให้ กทม. เข้าไปมีบทบาทในการสร้างโอกาสมากขึ้น ให้คนทุกกลุ่ม