เช็กเลย! ยอด"โควิดวันนี้" ป่วยรายใหม่อีก 5,013 ดับ 33ราย

วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 07:44 น.
เช็กเลย! ยอด"โควิดวันนี้" ป่วยรายใหม่อีก 5,013 ดับ 33ราย
ศบค. รายงาน ยอดติดเชื้อโควิด19วันนี้ เพิ่มขึ้น 5,013 เสียชีวิต 33 ราย กลับบ้าน 5,591 ราย เหลือกำลังรักษา 47,268 ราย

เมื่อวันที่ 25 พค. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันดังนี้

-ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 5,013 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ5,013 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 0 ราย

-ยอดผู้ป่วยสะสม 2,201,315ราย (ตั้งแต่ 1 มค. 65)

-ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 4,424,750 ราย

-เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 33 ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 มค. 65 รวม 8,146ราย

-ยอดเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 รวม 29,844 ราย

-ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม5,591 ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.65รวม 2,179,144ราย

-ยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63รวม 4,347,638ราย

-เหลือกำลังรักษาตัว 47,268ราย

-จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,028 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย

-อัตราครองเตียง ร้อยละ 13.8